Βαριά ποινή σε πρώην δήμαρχο κωμόπολης της νότιας Ιταλίας…