Ζήσης Καπράνας: Όχι στην αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς