06 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη | Αξιοποίηση της πράσινης και κυκλικής οικονομίας