09 Το ανθρώπινο δυναμικό στη θαλάσσια και νησιωτική οικονομία