140 Σύριοι μισθοφόροι επιστρέφουν από τη Λιβύη στην Τουρκία