26.000 τόνοι από πλαστικά απορρίμματα της Covid-19 στους ωκεανούς