7 στα 10 παιδιά αποκτούν ηλεκτρονική συσκευή πριν τα 9 τους χρόνια