Αδημοσίευτη συνέντευξη του Ατατούρκ στις στάχτες της Σμύρνης : Έμφαση στη «Νέα Τουρκία»!