Αφγανιστάν: Οικονομική κρίση, ακρίβεια και υψηλή ανεργία…