Αυτό είναι ολόκληρο το Κείμενο συμπερασμάτων της διάσκεψης για τη Λιβύη