Αυτούς τους πολίτες σκέφτεται το Υπουργείο Υγείας να εξαιρέσει από το CovScan