Αλληλεγγύη του «δρόμου»: Τραγουδίστρια δίνει χρήματα σε άστεγο που ψάχνει στα σκουπίδια