Αναμόρφωση και όχι τιμωρία ζήτησαν οι δικηγόροι για τους τρεις νεαρούς