Αναστέλλεται η λειτουργία της Πύλης για επιχορήγηση ποδηλάτου