Αναστολή της δίωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας στον Δήμο Πάφου