Ανατροπές στο παρασκήνιο για τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές