Άγγελος Συρίγος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν μας καλύπτουν στα θέματα της Τουρκίας