Άγγελος Συρίγος, Η Ευρώπη λειτουργεί με την εκτίμηση ότι θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας στην Τουρκία