«Ανοίγουμε πανιά στη ζωή»: Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου