Αντιδράσεων συνέχεια για τα νέα μέτρα: Εκρηκτική αναμένεται η επόμενη εβδομάδα