Αντίδραση ψευδοκράτους κατεχομένων στην νέα NAVTEX για το NAUTICAL GEO