Αντιδρούν οι Εμπορικοί Σύλλογοι της ΑΜ-Θ με την αλλαγή ωραρίου