Αντιδρούν οι επιχειρηματίες–«Χρησιμοποιούν την εστίαση ως μοχλό πίεσης»