Απάντηση από Ελεγκτική Υπηρεσία στις δηλώσεις του ΚΕ