Αποχή από τα μαθήματα για μετακίνηση των ασφαλτικών