Αποστολή στη Χιλή – Διαδήλωση κατά της έμφυλης βίας