Αποτυχημένη επέμβαση ομορφιάς καταστρέφει ανεπανόρθωτα το πρόσωπο γυναίκας