Αρχαιολογικά ευρήματα “φρενάρουν” την ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο