Αρχές της επόμενης χρονιάς θα έχει καταβληθεί πλήρως η μη επιστρεπτέα προκαταβολή