Αρνήθηκε τη χρηματοδότηση σχολείων που ανήκουν σε μειονότητες της χώρας