Μπλόκο στη Λιβύη και με την υποψηφιότητα του Τουρκόφιλου πρωθυπουργού