Χωρίς παράλληλη στήριξη για δεύτερη χρονιά οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες