Χρύσανθος Λαζαρίδης: Πως κάναμε το Πολυτεχνείο. Το ΚΚΕ το είχε καταγγείλει. Απούσα η Αριστερά