Δεύτερη ανάγνωση της δικαστικής απόφασης για τον Παναγιώτη Στεφανή