ΔΕΗ: το ξεπούλημα μιας καινοτόμου και κυρίαρχης εταιρείας