Διέσωσαν εγκλωβισμένο γύπα στο φαράγγι της Εργάνου