Διοικητής ΜΙΤ: “Δεν θα απέσυρα ποτέ τα στρατεύματά μου από τη Συρία – Δεν θα άκουγα τον Πρόεδρο”