Δημήτρης Κούβελας: Φάρμακο κατά φλεγμονής Covid-19, που τα νοσοκομεία επέστρεφαν αγνοώντας τι είναι