Δύο σενάρια βάσει των οποίων θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα υπεράσπισης Γαλλίας-Ελλάδας