Δυσανάλογα ψηλά ποσά λαμβάνουν κάθε μήνα ειδικοί γιατροί