Δουκός Μποφώρ: Σήμα κινδύνου και εκτεταμένες ρωγμές στα ενετικά τείχη