Δρ. Αρμεύτης για ενισχυτική δόση στον γενικό πληθυσμό