Δρ. Κολιού για την τρίτη δόση και τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας