Δρ. Πανά για εισηγήσεις επιδημιολόγων για αποτροπή νέου κύματος πανδημίας