Ε.Ε. και ΝΑΤΟ καταδικάζουν την Ρωσία για την πυραυλική δοκιμή κατά δορυφόρου