Ε.Ο.Α.Ε.Ν. | Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο – 12 & 13 Νοεμβρίου 2021