Ε.Ο.Α.Ε.Ν – ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – 12 Νοεμβριου 2021