Ε.Ο.Α.Ε.Ν – ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ