Εύκολα τα Ελληνικά Rafale θα πλήττουν τα Τουρκικά αεροσκάφη από μεγάλες αποστάσεις