Εκδήλωση έξω από Πρεσβεία ΉΠΑ για το Πολυτεχνείο 1